Úvod

Firma Meditools s.r.o. dodává zboží lékařům a zdravotnickému personálu na základě objednávek, které získává buď z přímého kontaktu se zákazníkem, z písemných objednávek zaslaných poštou, e-mailem nebo faxem. Stálí zákazníci mohou objednávat i telefonicky.

Dobrá spolupráce s výrobci a dodavateli umožňuje firmě operativně skladovat jen položky, které jsou nejčastěji žádané. Z toho plyne, že ne každý druh zboží může zákazník obdržet hned druhý den. Firma obchoduje s velmi širokým sortimentem úzce specializovaného zboží, kdy některé položky nechává vyrábět na zakázku. V těchto případech lze zákazníkovi sdělit pouze přibližný termín dodání, o kterém je průběžně informován. To, že firma úspěšně existuje od roku 1999, vypovídá o obchodní funkčnosti a zákaznické spokojenosti.

Pro lepší cenovou dostupnost zboží od zahraničních dodavatelů, kdy ceny některých položek často převyšují náklady na dopravu, clení, pojistné, a bankovní převod, firma sumarizuje objednávky od jednotlivých zákazníků a odesílá je k dodavateli. Termín dodání se sice a trochu prodlouží, ale cena zboží je pro zákazníka přívětivější. Přesto je snaha respektovat termínové potřeby zákazníka a vzájemným kompromisem dospět ke spokojenosti obou stran. Zkušenost potvrzuje, že i zahraniční dodavatelé nemají veškerý nabízený sortiment vždy skladem. Zákazník je však informován o průběhu své objednávky a nakonec dostane, co potřebuje.

Ostatní podmínky se řídí Obchodním případně Občanským zákoníkem platným pro Českou Republiku.